Nasze biuro rachunkowe realizuje pełną obsługę rozliczeń podatkowych w zakresie prowadzonej działalności:

Prowadzenie księgowości

 • Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość)
 • Prowadzenie ewidencji przychodów ewidencjonowanych (ryczałt)
 • Obliczanie comiesięcznych lub co kwartalnych zaliczek na PIT-5, PIT-5L, PIT-28
 • Sporządzenie rocznych rozliczeń podatkowych za naszych klientów: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-38
 • Przy zakładaniu działalności doradzamy w zakresie wyboru formy opodatkowania
 • Reprezentujemy naszych klientów przed Urzędem Skarbowym

Podatek dochodowy od osób prawnych

Prowadzimy księgi handlowe spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, obliczamy zaliczki na podatek dochody od osób prawnych: CIT-2, sporządzamy sprawozdanie finansowe po zakończeniu roku obrachunkowego oraz rozliczenie roczne CIT-8; reprezentujemy naszych klientów przed Urzędem  Skarbowym

Podatek VAT

 • Prowadzimy ewidencje rejestrów zakupu i sprzedaży VAT,
 • Księgujemy nabycia i dostawy wewnątrzwspólnotowe, usługi nabywane i sprzedawane poza Polską, eksport i import towarów
 • Wysyłamy za naszych klientów deklaracje: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE, VAT-9M
 • Aktualizujemy dane podatników na formularzu VAT-R

Obsługa kadrowo-płacowa

 • Przygotowujemy umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło i prowadzimy pełną obsługę kadrowo-płacową, sporządzamy listy płac, PIT-11, PIT-4R
 • Wysyłamy deklaracje ZUS do zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Przesyłamy mailowo naszym klientom informacje o wysokości opłacanych składek

Pozostałe usługi

Występujemy  w imieniu naszych klientów o zaświadczenia o niezaleganiu w opłacanych składkach